غرفه شهرداری اصفهان ۱۳۹۷

  • نام پروژهغرفه شهرداری اصفهان
  • سالبهمن ماه ۱۳۹۷
  • دسته بندینمایشگاه گردشگری
  • متراژ۷۷ متر مربع