غرفه شرکت قطعه سازان آتیه کویر کرمان 1398

  • نام پروژهشرکت قطعه سازان آتیه کویر
  • دسته بندینمایشگاه قطعات خودرو
  • سال1398
  • متراژ24 متر بربع