غرفه شرکت داتیس ۱۳۹۷

  • نام پروژهغرفه شرکت داتیس تجارت(بلووین)
  • دسته بندینمایشگاه تخصصی درب و پنجره
  • سالبهمن ۱۳۹۷
  • متراژ۱۹۸ متر مربع