غرفه شرکت بازرگانی سپنتا پارت کرمان 1398

  • نام پروژهشرکت بازرگانی سپنتا پارت
  • دسته بندینمایشگاه قطعات خودرو
  • سال1398
  • متراژ33 متر مربع