غرفه شرکت الکترونیک رایان نیک۱۳۹۷

  • نام پروژهشرکت بین المللی الکترونیک رایان نیک
  • سال دی ماه ۱۳۹۷
  • دسته بندینمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی
  • متراژ۱۱۲.۵ متر مربع
TOP