غرفه شرکت گلدپد خراسان رضوی 1398

  • نام پروژهشرکت گلدپد
  • دسته بندینمایشگاه تجهیزات پزشکی
  • سال1398
  • متراژ40 متر مربع