غرفه تاسیسات بخار اصفهان ۱۳۹۵

  • نام پروژهشرکت تاسیسات بخار اصفهان
  • سال۱۳۹۵
  • دسته بندینمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
  • متراژ۲۴ متر
TOP